Värt att en revisor går igenom bolagets redovisning

Revisionsplikten avskaffades den 1 november 2010 vilket har underlättat livet för många småföretagare. För att kunna välja bort revisorn från bolagsordningen så gäller det att inte ha fler än tre anställda, nettotillgångar under 1,5 Mkr eller en omsättning under 3 Mkr. Uppfyller man två av dessa tre kriterier så går det bra att välja bort att en revisor kontrollerar bolagets redovisning. Denna ändring berör ca 250 000 aktiebolag, vilket är ungefär tre av fyra företag i Sverige.


Men vad skall man göra, skall man alltid välja bort revisorn om man uppfyller villkoren?

Det har skrivits en hel del om detta ämne, både i press och akademiska uppsatser som den här eller den här. Det är svårt att ge ett generellt svar men klarar man av bokföringen själv och driver en mindre verksamhet så kan det bli en rätt så bra kostnadsbesparing. Är verksamheten beroende av några få stora leverantörer eller om man tar del i offentliga upphandlingar så kan en revision vara ett krav från dessa aktörer. Likaså om man är flera delägare, där vissa av dem har dålig insyn i verksamheten. Då kan det vara en trygghet att någon extern går igenom redovisningen. Även vid en kreditansökan vill de flesta banker ha en redovisning som en revisor har gått igenom. Även kreditvärdigheten kan sänkas då osäkerheten kring bolagets årsredovisning ökar. Vidare så kan det även vara bra att ha kvar revisorn om det har fungerat bra med denne tidigare år. Kanske ger han feedback och förslag som gynnar verksamheten. Ett avslutande tips skulle då i så fall vara att handla upp tjänsten och ta in olika offerter för ens redovisning. Det har kommit många nya tjänster på senare tid som hjälper en med det, till exempel den här.

{ Comments are closed! }