Fortsatt granskning av bolag

RRV har tidigare varit den svenska statens centrala myndighet för revision och granskning av statliga myndigheter, affärsdrivande verk, statliga bolag, stiftelser och andra institutioner där staten varit huvudman. De försåg på den tiden regering, riksdag och myndighetsledningar med beslutsunderlag i form av fakta och väl underbyggda rekommendationer. De har numera bytt namn men fortsätter sin granskning av verksamheter.

Tanken med den här sidan är att belysa revision som ämne men även att berätta och tipsa om saker kring redovisning. Det kan vara hur man bäst går tillväga med bokföring, deklaration men även senaste nytt kring regler och förordningar.

{ Comments are closed! }